HİZMET KOŞULLARI

GİRİŞ 

Aşağıda, siz ve/veya temsil etmeye yetkili olduğunuz tüzel kişi (“siz” veya “sizin”) ile Proaktif Dijital Ltd. ve/veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri ( “Proaktif/Suitable.live”) arasındaki yasal sözleşmenin şartları yer almaktadır. ”). Bu Web Sitesi kullanım koşulları ("Web Sitesi Kullanım Koşulları"), www.proaktif/suitable.live.com alan adında ve/veya Web Sitesinin alt etki alanında bulunan herhangi bir bölümünde bulunan bu Web Sitesine erişiminizi ve kullanımınızı  düzenler  ve/ veya  https://www.suitable.live adresinde bulunan "Web sitesi" olarak bilinir).    

Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikamızla  birlikte değerlendirilmelidir ve Web Sitesine erişerek veya Web Sitesini kullanarak, Web Sitesine ve Web Sitesinde veya aracılığıyla sağlanan İçeriğe erişiminiz ve kullanımınızla ilgili aşağıdaki hüküm ve koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.

 

KULLANIM ŞARTLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, WEB SİTESİNE ERİŞİM VEYA KULLANMAYIN.

SİTEYE VE İÇERİĞİNE ERİŞİM

Web Sitesi aracılığıyla, çeşitli kaynaklara ve İçeriğe erişebilirsiniz. İçerik, bu Kullanım Koşulları bağlamında aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): 

 

1.     Web Sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan Yazılım ve Hizmet Olarak Yazılım teklifleri (“  Yazılım “);

2.     Web Sitesi aracılığıyla size sunulan web sayfaları, veriler, mesajlar, metinler, resimler, fotoğraflar, grafikler, ses ve videolar ve basın bültenleri, ürün veri bilgileri vb. belgeler; 

3.     Forumlar, tartışma grupları, sohbet alanları, bülten panoları, wiki'ler, e-posta işlevleri ve bunlarla bağlantılı olarak belirtilen içeriği karşıya yükleyebileceğiniz, indirebileceğiniz, paylaşabileceğiniz, e-posta gönderebileceğiniz, gönderebileceğiniz, yayınlayabileceğiniz, iletebileceğiniz veya başka bir şekilde erişebileceğiniz veya kullanıma sunabileceğiniz diğer hizmetler. (b) ve (c)

ŞART VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK

Proaktif/Suitable.live, Web Sitesini ve İçeriğini veya herhangi bir bölümünü kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme, Yazılımın özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu tür değişiklikler, modifikasyonlar, eklemeler veya çıkarmalar, Web Sitesinde yayınlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik veya geleneksel posta yoluyla veya elde edeceğiniz diğer herhangi bir yolla yapılabilecek bildirim üzerine derhal geçerli olacaktır. Bunun uyarısı. Bu bildirimden sonra Web Sitesinin tarafınızca herhangi bir şekilde kullanılması, bu tür değişiklikleri, tadilleri veya eklemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

YAZILIMI KULLANIMINIZ İÇİN GEÇERLİ ŞARTLAR

Yazılımı kullanımınız, Hizmet Koşulları ve/veya diğer Hizmet Düzeyi Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri veya bu tür Yazılımın kullanımına eşlik eden diğer Sözleşmeler gibi tüm sözleşmelere tabidir ve sizinle Proaktif/suitable.live arasında ayrıca imzalanacaktır. Bu Kullanım Koşulları ile Proaktif/suitable.live ile aranızda imzalanan diğer Sözleşme(ler) arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, söz konusu Yazılıma erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak Proaktif/suitable.live'in önceliği olacaktır.

Yazılımın Web Sitesinde veya aracılığıyla sağlanması ve size herhangi bir belirli Sözleşme veya Hizmet Şartları aracılığıyla lisanslanmaması durumunda, Yazılımı aşağıdakilere tabi olarak kullanabilirsiniz:

 

1.     Proaktif/suitable.live, Web Sitesini sağlamak için Proaktif/suitable.live tarafından dahili olarak geliştirilen tüm yazılımlar ve Web Sitesi ve Yazılım aracılığıyla çoğaltılan tüm grafikler, kullanıcı arayüzleri, logolar ve ticari markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yazılıma ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaati elinde tutar. Bu Kullanım Koşulları size Web Sitesinde, Yazılımda veya herhangi bir bileşeninde herhangi bir fikri mülkiyet lisansı veya hakkı vermez. Web Sitesinin, Yazılımın veya herhangi bir bileşeninin telif hakkı ve diğer yasalarla korunduğunu kabul ediyorsunuz.

2.     Web Sitesini ve Yazılımı satmayacak, yeniden dağıtmayacak veya çoğaltmayacak, Web Sitesini ve Yazılımı kaynak koda dönüştürmeyecek, ters mühendislik işlemine tabi tutmayacak, parçalarına ayırmayacak veya başka bir şekilde insanın algılayabileceği bir biçime dönüştürmeyeceksiniz.

WEB SİTESİNİN BELİRLİ İÇERİK VE ALANLARINA GEÇERLİ ŞARTLAR

Web Sitesinin veya Web Sitesinde veya aracılığıyla sağlanan İçeriğin bazı alanlarında, Web Sitesinin veya İçeriğin o alanına erişiminiz veya bunları kullanımınız için geçerli olan ek kurallar, yönergeler, sözleşmeler veya diğer şartlar ve koşullar olabilir (bir site için geçerli olan hüküm ve koşullar dahil). kuruluş ve kullanıcıları). Bu Kullanım Koşulları ile Web Sitesinin belirli bir alanı veya belirli İçerik için kurallar, yönergeler, sözleşmeler veya diğer şartlar ve koşullar arasında bir çelişki veya tutarsızlık varsa, erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak ikincisi öncelikli olacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1.     Aksi belirtilmedikçe, Web Sitemizin ve Yazılımımızın bir parçası olarak görünen logolar, marka adları, resimler, tasarımlar, fotoğraflar, video klipler, yazılı materyal ve içerik ve diğer materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm İçerik telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari takdim şeklidir. ve/veya Proaktif/suitable.live tarafından sahip olunan, kontrol edilen veya lisanslanan  tescilli veya kayıtsız diğer fikri mülkiyet (“  Fikri Mülkiyet ”).

2.     Web Sitemiz bir bütün olarak telif hakkı ve ticari takdim şekli ile korunmaktadır. Web Sitemizdeki hiçbir şey, Proaktif/suitable.live'in önceden yazılı izni olmaksızın, Web Sitemizde görüntülenen veya kullanılan herhangi bir Fikri Mülkiyetin kullanılmasına ilişkin herhangi bir lisans veya hakkın zımni, itiraz hakkı veya başka bir şekilde verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. 

3.     Proaktif/suitable.live'in isim ve logoları, Proaktif/suitable.live'in önceden yazılı izni olmaksızın Web Sitemizdeki materyallerin dağıtımına ilişkin reklam veya tanıtım da dahil olmak üzere hiçbir şekilde kullanılamaz. Proaktif/suitable.live, Proaktif/suitable.live'in herhangi bir logosunun veya herhangi bir bağlı kuruluşunun herhangi bir logosunun herhangi bir Web Sitesinden veya Web Sitesinden bir bağlantının parçası olarak kullanılmasını, Proaktif/suitable.live bu tür bir bağlantıyı önceden ve yazılı olarak onaylamadığı sürece yasaklar. Proaktif/suitable.live'in Fikri Mülkiyetinin adil kullanımı, uygun şekilde onaylanmayı gerektirir. 

4.     Web Sitemizde adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin Fikri Mülkiyeti olabilir.

5.     İnternet Sitesi ve Yazılım'da bulunan hiçbir İçerik, Proaktif/suitable.live'in açık yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz, iletilemez, görüntülenemez.

6.     Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması:   Proaktif/suitable.live, fikri mülkiyet haklarını kanunun en geniş kapsamına kadar agresif bir şekilde uygular. İçeriğimizi bu bildirimde belirtilen lisansa aykırı olarak kullandığınızı tespit edersek, size karşı hem hukuk hem de ceza davası açabilir ve/veya bu malzemeleri kullanmanızı durdurmak için parasal tazminat ve/veya ihtiyati tedbir talebinde bulunabiliriz. Ayrıca yasal masrafları ödemeniz de istenebilir.

WEB SİTESİNİN VE İÇERİĞİNİN KABUL EDİLEN VE KABUL EDİLMEYEN KULLANIMI

Proaktif/suitable.live, İçeriği görüntülemeniz ve Web Sitesi aracılığıyla sunulan Yazılımın kullanımı için Proaktif/suitable.live ile kesinlikle Yasal Şartlarımıza uygun olarak Proaktif/suitable.live ile iletişime geçmeniz için size Web Sitesine erişmeniz ve Web Sitesini kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir bir lisans verir.

Web Sitemizdeki sayfaları bir web tarayıcısında görüntüleyebilir veya Web Sitemizdeki sayfaları bir web tarayıcısında önbelleğe almak için indirebilirsiniz. 

Ancak, bu Kullanım Koşullarının diğer hükümleri tarafından açıkça izin verilmediği sürece veya Web Sitesindeki İçeriğin ilgili haklarına sahip değilseniz veya bunları kontrol etmiyorsanız, şunları yapmamalısınız:

1.     Web Sitemizdeki herhangi bir İçeriği düzenleyin veya başka şekilde değiştirin; 

2.     Web Sitemizdeki İçeriği ticari bir amaçla kullanmak; 

3.     Web Sitemizi veya İçeriğini (başka bir Web Sitesinde yeniden yayınlama dahil) bu Kullanım Koşullarını ihlal edecek şekilde yeniden yayınlamayın;

4.     Web Sitemizden İçerik satın, kiralayın veya alt lisans verin

5.     Web Sitemizden herhangi bir İçeriği herkese açık olarak göstermek;

6.     Bu bildirimin açıkça izin verdiği ölçüde, Web Sitemizden İçeriği yeniden dağıtın.

7.     Web Sitemizi herhangi bir şekilde kullanmak veya Web Sitesinin zarar görmesine veya Web Sitesinin performansının, kullanılabilirliğinin veya erişilebilirliğinin bozulmasına neden olan veya olabilecek herhangi bir eylemde bulunmak;

8.     Web Sitemizi hukuka aykırı, yasa dışı, hileli veya zararlı herhangi bir şekilde veya hukuka aykırı, yasa dışı, hileli veya zararlı herhangi bir amaç veya faaliyetle bağlantılı olarak kullanmak;

9.     Web Sitemizi veya Hizmetlerini herhangi bir şekilde, herhangi bir hükümete, kuruluşa, gruba, kişiye veya mülke karşı şiddeti savunmak veya teşvik etmek veya bu tür bir faaliyetin yasa dışı olup olmadığına bakılmaksızın bu tür şiddete neden olmak veya uygulamak için talimat, bilgi veya yardım sağlamak için kullanmak; 

10.   Web Sitemizi veya Hizmetlerini, a) herhangi bir telif hakkını, tanıtım hakkını, patenti, ticari markayı, hizmet markasını, ticari unvanı ihlal edecek şekilde herhangi bir içeriğe erişmek, göndermek, almak, görüntülemek, ifşa etmek, ifşa etmek, depolamak veya yürütmek için herhangi bir şekilde kullanmak, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakkı, b) geçerli herhangi bir sözleşmeyi ihlal edecek şekilde veya c) yetkilendirme olmaksızın;

11.   Herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş vuruşu kaydedici, rootkit veya diğer kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı) herhangi bir materyali kopyalamak, depolamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için Web Sitemizi kullanın.

12.   Web Sitemizi veya Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan İçeriği, bu Kullanım Koşulları veya Web Sitesinin belirli bir alanı için yayınlanan kurallar, yönergeler veya kullanım koşulları veya Web Sitesi üzerinde veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan İçerik tarafından yasa dışı veya yasaklanan herhangi bir amaç için kullanın. .

13.   Açık yazılı onayımız olmadan Web Sitemiz üzerinde veya Web Sitemizle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti (sınırlama olmaksızın kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil) yürütmek.

 

Web Sitesinin veya Web Sitesine bağlı herhangi bir ağın güvenlik açığını araştırmayacak, taramayacak veya test etmeyeceksiniz ve Web Sitesinde veya Web Sitesine bağlı herhangi bir ağdaki güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmeyeceksiniz. Web Sitesinin başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisi veya Web Sitesinde Size ait olmayan herhangi bir hesap da dahil olmak üzere başka bir müşteri hakkındaki herhangi bir bilgiyi kaynağına kadar geriye doğru arayamaz, izleyemez veya izlemeye çalışamazsınız veya Web Sitesini veya Web Sitesini istismar edemezsiniz. Web Sitesi tarafından veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan veya sunulan herhangi bir hizmet veya bilgi, Web Sitesi tarafından sağlanan Kişisel bilgileriniz dışındaki kişisel kimlik veya bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilgiyi ifşa etmek amacıyla herhangi bir şekilde.

 

Bu maddenin herhangi bir şekilde ihlali, bildirimde bulunmaksızın derhal size karşı cezai ve hukuki işlemler başlatılmasına neden olacaktır.  

GÜVENLİK, ŞİFRELER VE SİTEYE VE İÇERİĞİNE ERİŞİM ARAÇLARI

Proaktif/suitable.live'in bilgisayar sistemlerine veya ağlarına zarar verebilecek, bunları devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek herhangi bir şekilde Web Sitesine erişmemeyi veya Web Sitesini kullanmamayı kabul etmektesiniz. Proaktif/suitable.live'in bilgisayar sistemlerinin veya ağlarının herhangi bir bölümüne yetkisiz erişim sağlamaya çalışmayacağınızı kabul etmektesiniz. Web Sitesinin veya Proaktif/suitable.live'in bilgisayar sistemlerinin veya ağlarının düzgün çalışmasına müdahale etmemeyi veya müdahale etmeye teşebbüs etmemeyi kabul etmektesiniz. 

 

Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerden herhangi biri bir hesap açmanızı gerektiriyorsa, geçerli kayıt formunun gerektirdiği şekilde bize güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler vererek kayıt işlemini tamamlamanız gerekir. Ayrıca bir şifre ve kullanıcı adı seçmeniz istenebilir. Web Sitesinin şifre korumalı veya güvenli alanlarına erişim ve bunların kullanımı yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlıdır. Şifre(ler)in ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumaktan ve şifre(ler)inizin veya hesap(lar)ınızın kullanımı yoluyla veya Web Sitesine erişiminizin bir sonucu olarak meydana gelen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Parola(lar)ınızın veya hesap(lar)ınızın yetki vermediğiniz veya bu Kullanım Koşulları tarafından izin verilmeyen herhangi bir kullanımı hakkında Proaktif/suitable.live'i derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz.

TAZMİNAT

Proaktif/suitable.live'i, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve acentelerini, makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere, İçerikten kaynaklanan veya İçerikten kaynaklanan her türlü talep, yükümlülük, hasar, kayıp veya masrafa karşı tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul etmektesiniz. Paylaşma, bu Kullanım Koşullarını veya Web Sitesinin belirli bir alanı veya Web Sitesinde veya aracılığıyla sağlanan İçerik için yayınlanan herhangi bir ek kuralı, yönergeyi veya kullanım şartını ihlal etmeniz veya fikri mülkiyet dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz veya ihlal etmeniz Haklar.

İZLEME

Proaktif/suitable.live'in Web Sitesini izleme veya Web Sitesi üzerinde veya Web Sitesi aracılığıyla paylaşılan İçeriği görüntüleme yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, Proaktif/suitable.live, Web Sitesini ve İçeriği inceleme ve Web Sitesindeki tüm kullanımları ve faaliyetleri izleme ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir İçeriği kaldırma veya sunmamayı seçme hakkını saklı tutar. Proaktif/suitable.live, üçüncü bir şahsın gizli veya mülkiyetinde olan İçeriği, söz konusu üçüncü şahsın izni olmadan kaldırabilir.

KULLANIMIN SONLANDIRILMASI

Proaktif/suitable.live, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda Web Sitesine, Web Sitesinin herhangi bir alanına veya Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan İçeriği sağlamaya son verebilir veya erişimi sınırlayabilir. Proaktif/suitable.live'in tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda Web Sitesine veya herhangi bir İçeriğe erişiminizi veya bunları kullanımınızı sonlandırabileceğini veya sınırlandırabileceğini kabul edersiniz. Proaktif/suitable.live, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, üçüncü bir şahsın telif haklarını ihlal ettiğinizi tespit ederse, Proaktif/suitable.live Web Sitesine erişiminizi veya Web Sitesini kullanımınızı sonlandırabilir veya sınırlandırabilir. Proaktif/suitable.live'in Web Sitesine veya paylaşmış olabileceğiniz İçerik dahil olmak üzere herhangi bir İçeriğe erişiminizin veya bunları kullanımınızın herhangi bir şekilde sona erdirilmesi veya sınırlandırılması konusunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ, İÇERİK, ÜRÜN VE HİZMETLER

Web Sitesi, Web Web Sitelerine bağlantılar ve Web Sitesinin ortakları ve bağlı kuruluşları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların İçeriğine, ürünlerine ve hizmetlerine erişim sağlar. Proaktif/suitable.live, Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla sağlanan üçüncü taraf İçeriğinden veya bu tür üçüncü taraf Web Sitelerindeki herhangi bir değişiklik veya güncellemeden sorumlu değildir ve bu Web Web Sitelerine ve üçüncü taraf İçeriğine, ürünlerine erişim ve bunların kullanımı ile ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. ve servisler.

SORUMLULUK REDDİ 

Aksi açıkça belirtilmedikçe, Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla sağlanan tüm İçerik "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" sağlanır. Proaktif/suitable.live, Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla sağlanan tüm İçerik ile ilgili olarak, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmemeye ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddeder. . Proaktif/suitable.live, (a) Web Sitesinin veya İçeriğin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına; (b) Web Sitesi kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanıma sunulacaktır; (c) Web Sitesinin veya Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir İçeriğin kullanımından elde edilebilecek sonuçların doğru veya güvenilir olacağını;

 

Web Sitesinin kullanımı yoluyla veya aracılığıyla erişilen, indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir içerik, kendi takdirinize ve riskinize göre kullanılır. Proaktif/suitable.live, İçeriğin indirilmesinden veya kullanımından kaynaklanan bilgisayar sisteminizdeki herhangi bir hasardan veya veri kaybından sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir ürüne, sürece, yayına, hizmete veya herhangi bir üçüncü şahsın ticari adı, ticari markası ve üreticisine veya başka bir şekilde teklifine yapılan atıf, söz konusu üçüncü şahsın Platform tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği anlamına gelmez veya ima edilmez.

Proaktif/suitable.live, Web Sitesinde ve Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan İçerikte herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma ve bunların kullanımını izleme hakkını saklı tutar.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Proaktif/suitable.live hiçbir koşulda, sözleşmedeki bir eylemden veya haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuçsal zarardan veya kar, gelir, veri veya veri kullanımı kaybından kaynaklanan zararlardan sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı zararlardan sorumlu tutulamaz. Web Sitesine veya Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir İçeriğe erişiminizden veya bunları kullanımınızdan kaynaklanan. Her koşulda size karşı azami sorumluluğumuz, Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir ürün, hizmet veya bilgi için ödediğiniz satın alma fiyatına eşit olacaktır. 

İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

Bazı yargı bölgeleri, belirli garantilerin reddine veya hariç tutulmasına veya belirli yükümlülüklerin reddine, hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez. Yasal olarak geçersiz oldukları ölçüde, yukarıda belirtilen bölümlerde belirtilenler de dahil olmak üzere bu kullanım koşullarında belirtilen feragatnameler, istisnalar ve sınırlamalar geçerli değildir ve diğer tüm koşullar tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI Proaktif/suitable.live gizliliğinizle ilgilenir ve gizlilikle ilgili endişeleri gidermek için bir politika geliştirmiştir. Bilgilerinizi, Bilgi Teknolojisi Yasası 2000 ve buradaki Kurallar ile faaliyet alanına bağlı olarak Proaktif/suitable.live için geçerli olan diğer yasalara uygun olarak saklıyor ve işliyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen  Proaktif/suitable.live'in    Gizlilik Politikasına bakın  . Proaktif/suitable.live'in kişisel bilgilerinizi ve kullanım verilerinizi topladığını, kullandığını, işlediğini, sahiplendiğini ve başka bir şekilde sakladığını ve bu tür verileri, Proaktif/suitable.live'in Gizlilik Politikasına tabi olarak Web Sitesi aracılığıyla hizmetlerin iyileştirilmesi veya sağlanması amacıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşabileceğini anlıyorsunuz.

REŞİT YAŞINDA OLMAYAN KİŞİLER

Reşit olmayan kişiler Web Sitesini kullanamazlar ve bu kişilerle ilgili olarak tarafımıza herhangi bir bilgi verilmemesini rica ederiz.

 

ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ Web sitesindeki bilgiler, bulunduğunuz yerde bulunmayabilecek Proaktif/suitable.live hizmetlerine ve ürünlerine atıfta bulunabilir veya bunlarla çapraz referans verebilir. Bu tür referanslar, Proaktif/suitable.live'in bu tür ürünleri, programları veya hizmetleri bulunduğunuz yerde sunmayı planladığı anlamına gelmez.  Bulunduğunuz yerdeki hizmetler ve ürünler hakkında daha fazla bilgi için  lütfen info@suitable.live adresinden  Proaktif/suitable.live  temsilcileriyle iletişime geçin.

 

FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK Proaktif/suitable.live'in bu Kullanım Koşullarındaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması veya uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümü veya hükmü uygulanamaz bulunursa, söz konusu bölüm veya hüküm, Kullanım Koşullarını değiştirilmiş yasal ve uygulanabilir hale getirmek için değiştirilebilir. Kullanım Koşullarının bakiyesi etkilenmeyecektir.

GEÇERLİ YASALAR

Web Sitesine ve Web Sitesinde veya aracılığıyla sağlanan veya Web Sitesine yüklenen İçeriğe erişiminiz ve bunları kullanımınızla ilgili tüm konular, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Web Sitesine veya İçeriğe erişiminiz veya bunları kullanımınızla ilgili herhangi bir yasal işlem veya kovuşturma İstanbul, Türkiye'de başlatılacaktır. Siz ve Proaktif/suitable.live, bu tür herhangi bir yasal işlem veya kovuşturmada bu mahkemelerin yargı yetkisine tabi olmayı ve mahkeme yerinin uygun olduğunu kabul edersiniz.

 

Telif Hakkı/Ticari Marka  Telif Hakkı © 2023, Proaktif/suitable.live ve/veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır.

 

Proaktif/suitable.live ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. Web Sitesinde görünen diğer adlar, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Bu Kullanım Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen info@suitable.live adresinden   Proaktif/suitable.live  ile iletişime geçin .  Başka sorularınız varsa, iletişim bilgileri  Web Sitesi'ndeki  Proaktif/suitable.live ile İletişim   sayfasında mevcuttur.